De kracht van schonere energie
Gezamenlijk kennis opbouwen & delen op centraal platform
over de energie transitie en ontwikkelingen op gebied van kernenergie

Click here to sign up for Thorium petition

Vereniging Thorium Energie

Throrium wordt steeds vaker benoemt in gesprekken over de energietransitie en daarbij komt dan aan de orde dat de energietransitie met alleen met Wind-, Zonne-energie en het omstreden biomassa niet gaat lukken, op een wijze zoals de regering en de europese unie dat willen.

Hoe zit dit nu eigenlijk en waarom wordt er steeds meer over geschreven?

Wij van Thorium Energie proberen dit met al onze leden helder te krijgen door samen onderzoeken te lezen en de kennis samen te brengen. We zijn de vereniging gestart om:

- Transparantie te creëren, 
- Taboe onderwerpen (Thorium MSR) te bespreken 
- Een beweging te starten om te laten zien dat er in Nederland meer zijn die met deze vragen zitten

Wij stellen het volgende voor

Laten we in Nederland de 1ste THorium centrale van Europa bouwen, want Kernenergie moet in de energie-mix en heralloceer een deel van de 400 miljard investeringen.
  • een betere energie mix komt, 30 gigawatt moderne kernenergie (Thorium Centrale)
  • 150 miljard investering in wind wordt omgezet naar 50 miljard investering in kernenergie met dezelfde energie productie
  • De echte besparing komt dan nog eens 20 jaar later, waar technisch een windmolen vervangen dient te worden dus wederom een 150 miljard investering benodigd. Een kerncentrale gaat minimaal 60 jaar mee.
  • Ontwikkelings- en onderzoeksbudget voor TU delft zodat Nederland haar vooraanstaande  status van kernenergie kennis kan behouden en  uitbouwen en Nederland werkgelegenheid op de wereldwijde kernenergie markt kan invullen.

Waarom dit voorstel

De Nederlandse overheid stimuleert de energietransitie.

Bijvoorbeeld met € 12Mrd subsidie in 2020 voor het bijstoken van biomassa. Merendeels uit gezonde bossen met bomen van 40 jaar oud. Het duurt ten minste 30 jaar voordat de herpland weer evenveel CO2 opneemt.

Ook wordt wind- en zonne energie met diverse maatregelen ondersteund. In zowel onderzoek als gebruik.

Alleen voor kernenergie zegt de regering: - de industrie moet het doen -.

Met de sponsoring van bovenstaande ziet de regering dat geen commercieel bedrijf de ontwikkelingskosten én de bouw van nieuwe centrales niet kan en wil bekostigen.
Dit ligt anders in veel andere landen:
- Amerika heeft de steun aan de ontwikkeling van nieuwe en veel efficiëntere kerncentrales weer opgepakt.
- Canada, China, India en andere landen hebben forse tot grote ontwikkelingsprogramma’s.

Dit terwijl Nederland met de hoge flux reactor in Petten een eminente positie inneemt voor het testen van nieuwe systemen (zoals een molton salt reactor). Als nieuwe thorium centrales niet snel van de grond komen dan worden er in de wereld te veel kolencentrales bijgebouwd. Dan blijft de CO2 uitstoot omhoog gaan.

Totale energieverbruik in Nederland 100 GigaWatt

Nederland gebruikt in 2020 een totale hoeveelheid energie ter grootte van 3100 Petajoule, gelijk aan 861000 Gigawattuur. Deel dat door het aantal beschikbare uren per jaar en je komt op ongeveer 100 Gigawatt (100GW) aan benodigd vermogen.  Dat is de gemiddelde waarde over een heel jaar. Dat geldt voor alle te leveren energie uit alle bronnen, dus gas, kolen, olie, wind, zon, biomassa en kernenergie.

Daarbij komt dat in de winter er 2x meer energie nodig is dan het jaargemiddelde. Het piekverbruik bij koude dagen nog niet meegerekend. Doet men dat wel dan is het verbruik nog eens 3x hoger. Dat alles opvangen met waterstof reserves zal erg moeilijk en duur zijn.

Daarom denken wij dat kernenergie een flink deel van de oplossing kan en moet zijn.

De Energie Transitie betekent 90% van onze huidige energie bronnen vervangen

Tot nu toe vormde gas een belang deel van de primaire energie, zo’n 41%. Dat deel vervalt. Zo ook vervallen kolen en olie, samen goed voor 49%. Of wel wij moeten 90% van de nu gebruikte energiebronnen afsluiten om in 2050 CO2 neutraal te worden. Wij moeten dus voor 90GW vervangende energiebronnen inzetten. Gebaseerd op het gemiddelde jaarlijkse gebruik.

Stel we besparen 30% aan energie

De overheid heeft echter terecht aangegeven, wij moeten ook bezuinigen in energiegebruik. Dit kan door een betere isolatie van woningen en gebouwen en het gebruik van een warmtepomp. Ook kunnen in 2050 alle personenauto’s en kleine vrachtauto’s elektrisch zijn. De grote vrachtauto’s kunnen op waterstof rijden. Deze maatregelen kunnen tot 30% aan energiebesparing opleveren.

Prognose energie verbruik in 2050 in Nederland 80 Gigawatt

De overheid verwacht dat in 2050 de totale bruto energiebehoefte 2500PJ is.Dan kom je op een benodigd geïnstalleerd vermogen van 80GW netto!

10.600 Windmolens op zee in 2050?

Wind op zee is veel efficiënter dan wind op land. De jaarlijkse opbrengst is 62% van het nominale vermogen. En het staat goeddeels “uit het zicht”, natuurlijk vanaf de kust gezien. Maar met een molen van 12MW haal je toch slechts 7,6MW gemiddeld. Om aan 80GW te komen heb je dus 10526 grote molens nodig. Zo’n molen met fundering en aansluiting kost € 16,8M per stuk. In totaal dus een investering van € 176,8Mrd.

Dat is zeker € 90Mrd meer dan wat nieuwe kernenergie kost. En dan - zo’n windmolen gaat slechts 25 jaar mee. Een kerncentrale kan 60 jaar mee. Omdat kernenergie continu op vol vermogen kan draaien denken wij dat er voor minimaal 30GW of 40GW aan kerncentrales ingezet moet worden. Wind en zon maar ook besparingen kunne dan het resterende deel invullen.

Wind op land

Windmolens van 4MW elk op land hebben een gemeten gemiddelde opbrengst van 27% of wel 1,08MW. De overheid wil 6GW aan wind op land realiseren.

Daar zijn dus 6000 ÷ 1.08 = 5.556 grote windmolens voor nodig! Als je deze 1,5km uit elkaar zet neemt dit een oppervlakte van 112km x 112km in beslag. Dat lijkt ons geen goede oplossing. Te meer niet omdat deze molens niet in en direct bij steden en dorpen geplaatst kunnen worden. Moeten de landbouwgebieden, stiltegebieden en overige natuur dan volgezet worden met molens? In de kop van Noord Holland, Drente en Flevoland is men daar al sterk tegen. En als je dat doet dan is de (sterk wisselende) opbrengst slechts 6GW van de benodigde 80GW totaal.

Moet wind op land daarom niet beperkt worden tot zeg 3 tot 4GW?

400 miljard aan investeringen in wind, zon en waterstof?

Daar lijkt het wel naar toe te gaan.

Want met alleen Wind en Zon heb je veel extra investeringen nodig in grootschalige waterstofproductie. De overheid spreekt ook al in kunstmatige eilanden op de Noordzee. En als je Waterstof gebruikt voor energieopslag dan moet er extra stroom geproduceerd worden om de verliezen in de waterstofcyclus te compenseren.

Dat betekent een extra productie van tenminste 25%. Hierbij uitgaande van een sterk verbeterde techniek in 2050. Want op dit moment ligt het verlies van de waterstofcyclus nog op minimaal 50%.

60 miljard euro voor 40 gigawatt kernenergie

Stel Nederland kiest voor een fors aandeel kernenergie , zeg 40GW.

Met een Generatie IV reactor heb je 20 centrales nodig van 2GW elk. Door seriebouw van Gen IV centrales kosten deze 10 jaar na nu € 3 Mrd per stuk. In dat geval heb je slechts de helft aan Wind en Zonne energie nodig. Ook is er de helft aan waterstof nodig. Reken dus eenvoudig dat de € 400Mrd naar € 200Mrd teruggaat. Dan kost het totaal dus € 260Mrd waarbij de kerncentrales 2,4x langer mee gaan.

Verderop op deze website ziet u waarom kernenergie veel goedkoper wordt. Seriebouw is daar een belangrijke factor in. Nederland kan daar een rol in spelen. Dan hebben wij een eigen product en hoeven wij veel minder dan 10.000 windmolens te importeren.

Lid worden van Thorium Energie
  • Gezamenlijk draagvlak te creeeren voor de 1ste Thorium centrale in Europa in Nederland te bouwen
  • Gezamenlijk werken aan minder uitstoot van CO2 en meer schaalbare en schone energie
  • Gezamenlijk draagvlak te creeeren voor meer onderzoek naar Kernenergie in Petten en TU Delft
  • Gezamenlijk de ambitie om de wereld een beetje beter achter te laten voor onze (klein-)kinderen

Uitgelicht

Lid Worden