Wil Nederland Kernenergie?

Dat Nederland toch ook kernenergie wil begint er wel op te lijken. De Telegraaf publiceerde de uitslag van laatste enquête onder 7276 geïnterviewden. De overgrote meerderheid, 94 procent, was vóór kernenergie. Waarom horen wij dan zoveel over de nadelen van deze energie. Dat komt omdat de tegenstanders nog steeds zo hard roepen over de gevaren, de hoge kosten en alles wat zij nog meer kunnen vinden om tegen te zijn. Maar begon die tegenstand niet gewoon met twee argumenten, radioactiviteit en de mogelijkheid voor terroristen om een (vuile) bom te maken. Alle andere argumenten werden er bij gehaald om meer indruk te maken.


Zoals het meeste menselijke handelen heeft de toepassing van kernenergie nadelen voor de mens en de natuur. Maar als we deze nadelen vergelijken met energie uit kolen of gas dan is kernenergie veruit beter. En ook beter dan te bouw van wind-molens en zonnepanelen. Er zijn minder doden en gewonden door bedrijfsonge-vallen. Er is minder belasting van de leefomgeving en het milieu. En, het zal u ver-bazen, de nieuwe generatie reactors gebaseerd op heet vloeibaar zout zijn duidelijk goedkoper dan zelfs energie uit wind of zon. 


Veel landen hebben besloten kernenergie nieuw leven in te blazen. Men heeft zich gerealiseerd dat ondanks de forse groei van energie uit zon en wind wij met deze bronnen de doelstelling CO2 nul in 2050 lang niet halen. Kernenergie moet daar zeker bij.  In oktober hebben 10 Europese lidstaten, onder leiding van Frankrijk, de Europese Commissie gevraagd om kernenergie voor subsidiegelden gelijk te schakelen aan investeringen in hernieuwbare energie. Nederland was daar nog niet bij maar de 2e Kamer is weer in ruime meerderheid vóór kernenergie.


Wat nog ontbreekt is een versnelling van de inzet van nieuwe kernreactors. De regering overweegt nu 2 of 3 nieuwe Licht Water Reactors (LWR) te bouwen. Dat is mooi maar lang niet voldoende om de doelen voor 2050 te halen. Omdat een LWR in een groot en zware omhulling gebouwd moet worden is de bouwtijd al gauw 12 jaar.

En als wij echt naar nul CO2 moeten dan zijn 3 extra centrales duidelijk onvoldoende. Dat moeten er ten minste 10 worden. In 2050 gebruiken wij namelijk wel 4 tot 6 keer meer elektriciteit dan wat we nu doen. Dan is 90 procent van het vervoer elektrisch.

TATA Steel IJmuiden draait dan op waterstof en elektriciteit. Warmte processen in de industrie die nu aardgas gebruiken werken dan met elektriciteit of waterstof. En  met wind en elektriciteit waterstof maken heeft een laag rendement. Voor waterstof heb je 2 maal meer windmolens nodig. Dat kan je beter met kernenergie doen. Hetzelfde geldt voor de inzet van waterstof voor de verwarming van gebouwen die niet goed geïsoleerd kunnen worden.  


Wat zijn die nieuwe kernreactors? De meeste nieuwe ontwikkelingen gaan uit van het gebruik van heet gesmolten zout als koelmiddel, de Molten Salt Reactor (MSR). De kernbrandstof, Uranium en of Thorium, is ook in het zout opgelost. Het grote voordeel hiervan is dat het zout een hoge temperatuur kan hebben zonder dat er een hoge druk bij nodig. Het reactorvat en de leidingen kunnen dus veel lichter uitgevoerd worden dan bij een LWR. Ook hoeft er geen zware koepel over de reactor geplaatst te worden. Door de lage druk kan er geen ontploffing plaatsvinden waarbij radioactiviteit vrij zou komen. De MSR is dus veiliger en goedkoper. Ook is een MSR kleiner en kan in modules gebouwd worden. Dat maakt   seriematige productie in een fabriek mogelijk. Er kunnen dus veel reactors snel en goedkoop gebouwd wor-den. 


Er nu een flink aantal bedrijven met de ontwikkeling van de MSR reactor bezig. Ook de TU-Delft doet hier onderzoek naar. Maar mede door een te klein budget (uit Den Haag) gaat dit onderzoek langzaam. China gaat de komende maanden een kleine MSR reactor testen. Op hun programma staat een grote reactor van 200 megawatt of meer voor 2030. In de UK, de USA en Canada zijn een aantal ontwikkelingen waarbij de eerste reactors, ook grote, in 2028 of 2030 klaar moeten zijn. De Amerikaanse en Canadese overheden hebben inmiddels de mogelijkheden van een gesmolten zout reactor goed gezien en ondersteunen de ontwikkelende bedrijven actief. 


Een nieuwe licht water reactor (LWR) bouwen kost zo’n € 6 miljard en heeft een vermogen van ongeveer 1200 megawatt. Een (klein) nadeel is het langlevend afval. In tegen-stelling tot wat dikwijls beweerd wordt, de investering in windenergie op zee kost ook €6Mrd. Je moet daarbij dan wel alle kosten toerekenen, ook de kosten van het TenneT netwerk waar Den Haag nu deze rekening via de opslag op de elektriciteitsrekening bij de burger neerlegt. En in de toekomst komen de kosten van de  meerdere centrales die nodig zijn voor als het niet waait daar nog bij. Op basis van een ruimere kosten toerekening kost wind op zee volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor de locatie IJmuiden Ver € 0.078/kWh. Nog zonder de kosten van die centrales. Twee ontwikkelende bedrijven van MSR’s hebben aangegeven dat met deze kernreactors de elektriciteit slechts € 0,03/kWh kost. Dat komt ook omdat deze MSR’s kunnen draaien op het afgewerkte uranium uit licht water reactors. Een bijkomend voordeel is dat daarmee het meeste langlevend nucleaire afval wordt “opgebrand” en er een veel kleinere hoeveelheid kortlevend afval (300 jaar) overblijft.


Den Haag zegt nu in meerderheid “laten wij weer serieus naar kernenergie kijken” maar daarmee gaan zij nog goeddeels voorbij aan belangrijke nieuwe ontwik-kelingen. Men is onvoldoende geïnformeerd over de nieuwe mogelijkheden en een korter tijdspad. Als men de nieuwe MSR techniek wel goed bekijkt en daarvoor de juiste voorwaarden schept dan kan Nederland veel sneller vooruit. 


Wij hopen dat u ook voor zo’n aanpak bent. Als er veel mensen voor dit idee zijn dan kunnen wij Den Haag op dit spoor proberen te krijgen. Kijk daarom graag op de website van onze vereniging en overweeg lid te worden. Dat is gratis dus iedereen kan meedoen. Als u tot die 94% van de voorstemmers behoort kijk dan op start.thorium.today.

Overigens wat met Thorium kan dat kan ook met Uranium en Plutonium. Dan is het proces ook eenvoudiger en wordt er meer langlevend afval opgebrand. Dus daar begint het mee.


start.thorium.today  kijken en doen!


Lid worden van Thorium Energie

Uw reacties

Energie Transitie

Johan Pieter Laan
Meest geinteresseerd in de MSR reactor

Small Modular Reactor

Geen bommen maar thorium jaren 50
Kleinschslig

Small Modular Reactor

Seger Weehuizen
Het is belangrijk de kranten er van te voren van te overtuigen dat het in werking krijgen door China van de LiFTeR groot nieuws is: Bij elke kleine stad een eigen veilige kernreactor ter grootte van een groot transformatorhuisje en het hoogspanningsnet hoeft niet uitgebreid te worden

Energie Transitie

Anton Florin
Waar is er info te vinden over de toepassing van plasmakiatiek voor het opslaan van H²

Zonne Energie

Harrie Hofstee
Jullie hebben het artikel over de brand al geplaatst zie ik, Er is ook nog een vervolg artikel waar in staat dat de verzekering de boeren niet schadeloos gesteld heeft.

Energie Transitie

N de Jong
Zo snel mogelijk starten

Small Modular Reactor

Carol Phelan-Smith
only one that makes sense

Energie Transitie

Cornelis Welboren
Kernenergie met 3e generatie reaktoren. Het enige goede antwoord mbt de transitie en het milieu. Met Thorium kunnen we 100.000 jaar vooruit.

Molton Salt Reactor

Felix Routs
Niet langer wachten hiermee

Molton Salt Reactor

Aren Faasse
Thuis is the way forward, but how can we convince our politicians?