Vereniging Thorium Energie
De kracht van schonere kernenergie

Vereniging Thorium Energie Europa

Sinds een April 2020 zijn we een geregistreerde vereniging in de KVK en is dus de vereniging Thorium Energie een feit.

Wij zijn blij met de start van de vereniging en hopen ook op veel support en ideeën van de leden.

De start
De vereniging is ontstaan in Baambrugge een dorp in de gemeente De Ronde Venen. Al langere tijd waren wij geïnteresseerd in schone energie en verduurzaming. Dat begon met kijken naar zonnepanelen op het dak, isolatie, de verwarming in winter lager en een dikkere trui aan. Maar ook met het streven van de Gemeente om al in 2040 energieneutraal te zijn. De burgers werd gevraagd hieraan mee te werken. Er werden verenigingen voor zonne energie, energiebesparing en windenergie opgezet. Men leerde elkaar beter kennen.

Maar kernenergie werd niet over gesproken. Natuurlijk - tot iemand zei moet kernenergie en niet bij, en vroeg onze dorpsgenoot ¨heb je wel wel eens van Thorium als schone energiebron gehoord¨? Dat met name sprak ons aan. Zeker toen wij daar iets meer over gelezen hadden. Er waren al groepen in Nederland die sterk voor deze vorm van energieopwekking waren. Maar zij werkten als kleine groep. Daarom dachten wij er aan om een brede groep te vormen. Wij hebben het gewoon maar gedaan. Vandaar de vereniging, de  website en nu de eerste nieuwsbrief.

Met de mogelijkheid van Thorium kwamen de vragen:
- Wat is thorium energie?
- Met welke gevaren moet rekening gehouden worden?
- Wat kost het?
- Hoe ver is men met de ontwikkeling?

Eerst hebben we veel op internet gezocht naar tegenstanders en voorstanders, maar ook data over de energietransitie en energie vraag die we moeten zien in te vullen, lokaal, nationaal en globaal. Meer en meer kwamen we tot de conclusie dat er mogelijkheden zijn. Ook merkten wij dat wij nog te veel zaken niet weten.

Inmiddels zijn wij met een aantal experts in gesprek gegaan:
- TU Delft Prof. Jan Leen Kloosterman,
- De directeur PZEM (uitvoerder van enige werkende kernenergiecentrale in Nederland),
- Op bezoek in Florida met de eigenaren van startup bedrijf Thorcon,
- Gesprekken met Thorium Foundation
- En in gesprek met Groene kernenergie.

We kwamen tot leuke en verrassende zaken in deze gesprekken. Er zijn veel mensen die al van thorium afweten en er zijn ook veel groepen in Nederland die bezig zijn met kernenergie als alternatieve energiebron. Maar ook dat de politiek twee kanten laat zien, men is in het partijstandpunt voor, maar willen dit in Den Haag niet hard maken.

Als we impact willen hebben zal ook gelden, hoe meer leden, hoe beter er geluisterd zal worden. We verwachten wel dat mensen sneller lid worden als ze mensen kennen die al lid zijn, dus vragen we ook jullie mee te helpen met dit doel door actief te helpen mensen kennis te laten maken met onze vereniging. Mocht je vragen hebben hoe, laat het ons dan weten dan kunnen we je helpen met het verhaal.

Contact gegevens Vereniging Thorium Energie Europa

Als je contact met ons opneemt is dit het beste via email: Info@kratos.energy

Verenging Thorium Energie Europa (Kratos Energy)
KVK nummer: 78000327
Fiscaalnummer: 861228558B01
Binnenweg 14
1396KM Baambrugge

Bankrekeningnummer tbv donaties: NL36BUNQ2043725688

Onze statuten

De statuten van onze vereniging zoals deze in KVK zijn opgenomen:
Afschrift akte van oprichting Vereniging Thorium Energie Europa

Ons Beleidsplan

Elk jaar zullen wij ons beleidsplan vernieuwen en aanvullen. We vragen onze leden ook actief mee te denken over ons beleid en input te geven.


Beleidsplan Vereniging Thorium Energie Eupopa 2020 - 2021

Functies en namen bestuurders

Voorziter:
Penningmeester / Secretaris:
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid

Serge Colle
Pieter Hendrik Bellaar
Vacature
Vacature
Vacature

Beloningsbeleid

De vereniging werkt alleen met vrijwilligers om zodoende de kosten laag te houden.

Jaarverslag activiteiten

De vereniging is opgericht in april 2020, dus in 2021 zal hier het eerste jaarverslag verschijnen.

Jaarverslagen financieel

De vereniging is opgericht in april 2020, dus in 2021 zal hier het eerste jaarverslag verschijnen.

Lid worden van Thorium Energie
  • Gezamenlijk draagvlak te creeeren voor de 1ste Thorium centrale in Europa in Nederland te bouwen
  • Gezamenlijk werken aan minder uitstoot van CO2 en meer schaalbare en schone energie
  • Gezamenlijk draagvlak te creeeren voor meer onderzoek naar Kernenergie in Petten en TU Delft
  • Gezamenlijk de ambitie om de wereld een beetje beter achter te laten voor onze (klein-)kinderen