TenneT verwacht structureel congestie, zoals bedoeld in artikel 9.5 van de Netcode elektriciteit, in het 150kV-net van Utrecht gedurende de periode 2021-2029.

De komende 5 tot 8 jaar kunnen er in de hele provincie Utrecht bijna geen windmolens of zonnevelden op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de snelle groei van de zon- en windproductie in het net van de regionale netbeheerders Stedin, Liander en in het net van TenneT. De hieruit voortvloeiende hogere transportbehoefte kan niet volledig worden gefaciliteerd vanwege de beperkte beschikbare transportcapaciteit in het hoogspanningsnet.

https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-verwacht-structureel-congestie-zoals-bedoeld-in-artikel-95-van-de-netcode-elektriciteit-in-2/

Lid worden van Thorium Energie

Uw reacties

Molton Salt Reactor

Arjen de Jongh
ONMIDDELLIJK HIER MEE STARTEN

Molton Salt Reactor

Mads Steenberg
Copenhagen Atomics