Copenhagen Atomics (CA) realiseert een nieuwe mijlpaal. Copenehagen Atomics, realises new milestone!

Dit Deense bedrijf heeft akkoord gekregen on in een nieuw onderzoekslab het vloeibare zout met een uranium/thorium lading te onderzoeken en te testen. Dit ondersteunt het plan om in 2028 een werkende en gekwalificeerde Molten Salt Reactor van 50MW elektrisch gereed te hebben. Het ontwerp past in een 40” container en wordt dus als één module geleverd. De container wordt aan het einde van zijn levensduur ook weer door de leverancier teruggenomen. Dit beperkt het probleem en dus de kosten van de “decommissioning” in hoge mate. Op de locatie van de oude container kan een nieuwe eenheid ingezet worden.

Zie verder: op EuroNuclear.org

This Danish company has obtained an agreement to investigate and test the liquid salt with a uranium/thorium charge in a new research lab. This supports the plan to have a working and qualified 50MW Molten Salt Reactor electrically ready by 2028. The design fits in a 40” container and is therefore delivered as one module. The container is also taken back by the supplier at the end of its life. This greatly reduces the problem and thus the costs of decommissioning. A new unit can be deployed at the location of the old container.

Further Details: op EuroNuclear.org

Lid worden van Thorium Energie

Uw reacties

Molton Salt Reactor

Arjen de Jongh
ONMIDDELLIJK HIER MEE STARTEN

Molton Salt Reactor

Mads Steenberg
Copenhagen Atomics